Nowy regulamin dla sklepu internetowego

Nowy regulamin sklepu internetowego

25 grudnia 2014 r. wejdzie w życie nowa ustawa o prawach konsumenta.

W związku z powyższym stracą moc przepisy: ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Od 25 grudnia 2014 r. konsumenci otrzymają nowe prawa, np.: wydłużenie terminu na zwrot zakupionego przez internet towaru do 14 dni, bez podawania powodu zwrotu.  Jeśli regulamin sklepu internetowego nie będzie zawierał aktualnego zapisu o tym prawie konsumenta to konsument będzie miał prawo do zwrotu towaru w przeciągu roku licząc od dnia dokonania zakupu w sklepie internetowym.Co ważne, w regulamienie sklepu internetowego muszą być wprowadzone zapisy informujące o nowych prawach konsumenta przed 25 grudnia 2014 r. Jeśli sklep nie zaktualizuje swojego regulaminu do wymagań wynikających z nowej ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta to taka opieszałość może zakończyć się grzywną w wysokości do 5.000 zł lub nawet karą do 10% przychodów rocznych firmy, nakłdaną przez UOKiK. Aktualny wzór prostego regulaminu sklepu internretowego, uwzględniający wymagania nowej ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta można za darmo pobrać tutaj: nowy regulamin sklepu internetowego.

 

foto dzięki uprzejmości Stuart Miles / freedigitalphotos.net

Marcin Hołówka
Marcin Hołówka
Artykuły: 82
Verified by MonsterInsights