Pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia, co robić?

pracownik

Jeśli pracodawca przestał wypłacać wynagrodzenie to pracownik ma kilka możliwości zdopingowania nierzetelnego pracodawcy do uregulowania zaległej pensji.

Wezwanie do zapłaty

Po pierwsze, warto skorzystać z wezwania do zapłaty. Wezwanie do zapłaty pozwoli pracodawcy na sprawdzenie czy faktycznie jest w opóźnieniu w płatnościach dla pracowników. Brak płatności wynagrodzenia może wiązać się po prostu z ludzkim błędem. Wezwanie do zapłaty pozwoli pracodawcy naprawić ten błąd. Jak ma wyglądać prawidłowe wezwanie do zapłaty można przeczytać tutaj: Wezwanie do zapłaty.

Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy

Jeżeli wezwanie do zapłaty nie dało żadnych rezultatów następnym krokiem jest poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy o tym, iż pracodawca nie wypełnia swojego podstawowego obowiązku, tj. zapłaty pensji za wykonaną pracę.

Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy sprawdzi, m.in. czy pracodawca dokonuje wypłaty wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry – w umowie o pracę, w regulaminie lub układzie zbiorowym pracy – terminie, czy wynagrodzenie zostało prawidłowo wyliczone, czy prawidłowo dokonano potrąceń z wynagrodzenia pracownika (z zachowaniem kolejności i limitów potrąceń) oraz czy prawidłowo obliczono i wypłacono wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej.

Jeśli faktycznie pracodawca nie wypłacił należnego pracownikowi wynagrodzenia inspektor Państwowej Inspekcji Pracy stwierdzi w protokole kontroli zauważone nieprawidłowości. Ten dokument jest istotny przy następnym kroku, tj. złożeniu pozwu o zapłatę wynagrodzenia do sądu pracy.

Złożenie pozwu do sądu pracy

Jeśli po kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy pracodawca nie uiścił pracownikowi wynagrodzenia pozostaje złożenie przez pracownika pozwu do sądu pracy. Warto wiedzieć, że jeśli kwota roszczenia nie przekracza 50.000 zł to pracownik jest zwolniony z opłaty sądowej. W pozwie należy opisać stan faktyczny przedstawiając odpowiednie dowody na jego poparcie. Warto zlecić przygotowanie pozwu i poprowadzenie sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi (adwokatowi, radcy prawnemu). Sprawa przekazana prawnikowi z zasady ma większe szanse powodzenia w sądzie, ponieważ prawnik fachowo przygotuje pozew i będzie wiedział, jakie należy w danej sprawie użyć dowody na uzasadnienie roszczeń pracownika. Jak samemu napisać pozew i na co zwrócić uwagę przedstawione jest tutaj: Pozew.

Marcin Hołówka
Marcin Hołówka
Artykuły: 83
Verified by MonsterInsights