Pozwanie frankowicza przez bank za korzystanie z kapitału

frankowicze

         W związku z coraz większą ilością prawomocnych wyroków sądowych w tzw. sprawach frankowych, w których dochodzi do rozstrzygnięć korzystnych na rzecz klientów banku, pojawiają się pomysły banków, by nieco zmniejszyć swoje straty. Odnotować można pozwy banków przeciwko swoim klientom, w których banki domagają się od klientów zapłaty za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umów. W podobnych sprawach brak na razie jednolitej linii orzeczniczej. Pewnej wykładni może udzielić przyszłe orzeczenie TSUE ws. C-19/20 co do restytucyjnych roszczeń banku. Na ten moment uwagę należy zwrócić na pojawiające się poglądy przedstawicieli doktryny i sądów.

            Jak do tej pory, stanowisko w podobnej sprawie zajął Sąd Okręgowy w Białymstoku w wyroku z dnia 6 lutego 2020 r., w którym odmówił uwzględnienia roszczeń banku. Sąd po pierwsze wskazał, że skoro doszło do unieważnienia umowy kredytowej, a bank dochodzi roszczeń od klienta z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, to po stronie banku mamy do czynienia z 10-letnim okresem przedawnienia liczonym od momentu wypłaty kredytu. Po drugie sąd wskazał, że bank nie może dochodzi odsetek od klienta, gdyż odsetki powinny wynikać z czynności prawnej, a w tej sprawie klient z bankiem nie porozumieli się co do wysokości odsetek należnych bankowi.

            W przeciwieństwie do powyższego stanowiska wypowiedział się wcześniej Sąd Najwyższy, który nie wykluczył możliwości występowania z roszczeniami banków wobec klientów w związku z korzystaniem z kapitału.

            Zwrócić należy również uwagę na to, że jeśli sądy dojdą do wniosku o zasadności roszczeń banków wobec klientów za korzystanie z kapitału, to na tych samych zasadach klienci banków będą mogli domagać się od banków również zasądzenia pieniędzy za bezprawne korzystanie z ich pieniędzy, które wpłacali, gdy umowa jeszcze była wykonywana.

            Wraz z ewolucją roszczeń banków i uzupełnianiem przez banki swojej argumentacji, z pewnością dojdzie do wykazywania tego, że klienci banków korzystając z pieniędzy kupili nieruchomości, które zyskały na wartości lub że klienci nie musieli w tym czasie płacić kosztów najmu – to stanowiłoby korzyść, wzbogacenie się klienta. Jednym z pomysłów banków, nieskomentowanym jeszcze przez orzecznictwo sądowe, jest zastosowanie średniego oprocentowania dla kredytów niezabezpieczonych publikowanego przez NBP.

            Stanowisko na korzyść klientów banków przyjmują takie podmioty jak Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Finansowy, Prezes UOKiK.

Marcin Hołówka
Marcin Hołówka
Artykuły: 82
Verified by MonsterInsights