Aktualności

Czy roszczenie o odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość na cele publiczne przedawnia się ?

Co to jest wywłaszczenie nieruchomości? Instytucja wywłaszczenia nieruchomości (inaczej ekspropriacja), przewidziana w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej u. g. n.), polega na pozbawieniu albo ograniczeniu – w drodze decyzji – prawa własności, prawa użytkowania wieczystego…

Dowiedz się więcejCzy roszczenie o odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość na cele publiczne przedawnia się ?

Kredyty frankowe: Czy ugoda z bankiem to dobre rozwiązanie?

W grudniu 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego zaproponowała bankom, by te oferowały klientom, którzy zaciągnęli kredyty frankowe zawarcie ugody. Przedmiotem takich ugód byłoby przekształcenie kredytu frankowego w kredyt złotówkowy, uwzględniający oprocentowanie WIBOR oraz marże, jakie były stosowane w przeszłości. Banki…

Dowiedz się więcejKredyty frankowe: Czy ugoda z bankiem to dobre rozwiązanie?

Klauzula rebus sic stantibus a wykonana umowa sprzedaży energii elektrycznej dla biznesu

W jednej ze spraw sądowych pojawiło się zagadnienie prawne czy do wykonanej już umowy sprzedaży energii elektrycznej można zastosować klazulę rebus sic stantibus prowadzącą do sądowego podwyższenia świadczenia pieniężnego odbiorcy energii elektrycznej. Na początku należy wyjaśnić, na czym polega klauzula…

Dowiedz się więcejKlauzula rebus sic stantibus a wykonana umowa sprzedaży energii elektrycznej dla biznesu

Zakup nieruchomości na cele prowadzenia działalności gospodarczej – co warto sprawdzić?

Przed przystąpieniem do zakupu nieruchomości, która będzie przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej należy zweryfikować co najmniej kilka istotnych obszarów. Historia nieruchomości Po pierwsze, należy zbadać historię nieruchomości a więc ustalić, kto przed sprzedającym był właścicielem nieruchomości, na jakiej podstawie prawnej…

Dowiedz się więcejZakup nieruchomości na cele prowadzenia działalności gospodarczej – co warto sprawdzić?

Jak sąd dokonuje zabezpieczenia spadku ?

Zabezpieczenie spadku jest instytucją postępowania cywilnego, mającą na celu ochronę interesów m.in. spadkobierców, uprawnionych do zachowku, zapisobiorców, wierzycieli mających pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, czy współuprawnionych z jakiegokolwiek tytułu do majątku spadkowego. Osobom tym przysługuje tzw. legitymacja procesowa, czyli prawo…

Dowiedz się więcejJak sąd dokonuje zabezpieczenia spadku ?

Czy można pozwać bank po całkowitej spłacie kredytu frankowego?

            Wyrok TSUE ws. Dziubak z dnia 3 października 2019 r. (C-260/18) zawiera istotne wskazówki dla sądów, w jaki sposób procedować przy sprawach tzw. kredytów frankowych. Większość spraw inicjowanych przed sądami dotyczy umów kredytowych, które są nadal wykonywane. Powstaje jednak…

Dowiedz się więcejCzy można pozwać bank po całkowitej spłacie kredytu frankowego?
Verified by MonsterInsights