Kategoria Aktualności

Wniosek o zabezpieczenie w sprawie „frankowej”

Kredytobiorcy, którzy zdecydowali się na sprawę sądową przeciwko bankowi, mogą zażądać od sądu wydania zabezpieczenia polegającego na wstrzymaniu obowiązku płacenia należności wynikających z umowy kredytowej, a więc m.in. comiesięcznych rat kredytowych. Kiedy sąd udzieli zabezpieczenia? Zgodnie z art. 7301 k.p.c.…

Chwila złożenia oświadczenia woli

W jednej ze spraw klienci podpisali przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości, na mocy której zobowiązali się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży i zapłacili zadatek. Umowę przedwstępną wykorzystuje się, kiedy strony nie mogą lub nie są jeszcze gotowe na zawarcie umowy przyrzeczonej,…

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Prosta spółka akcyjna (dalej: P.S.A.) jest trzecią, obok spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółką kapitałową w polskim Kodeksie Spółek Handlowych (dalej: KSH). Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych…

Verified by MonsterInsights