Kategoria Aktualności

UGODA W SPRAWIE FRANKOWEJ

Co lepsze wyrok czy ugoda? W ostatnich miesiącach przybywa ugód zawieranych pomiędzy bankami a osobami, które zaciągnęły w przeszłości kredyt indeksowany lub denominowany do franka szwajcarskiego. W zależności od banku, ugody są zawierane w trakcie trwania postępowania sądowego lub nawet…

Wniosek o zabezpieczenie w sprawie „frankowej”

Kredytobiorcy, którzy zdecydowali się na sprawę sądową przeciwko bankowi, mogą zażądać od sądu wydania zabezpieczenia polegającego na wstrzymaniu obowiązku płacenia należności wynikających z umowy kredytowej, a więc m.in. comiesięcznych rat kredytowych. Kiedy sąd udzieli zabezpieczenia? Zgodnie z art. 7301 k.p.c.…

Chwila złożenia oświadczenia woli

W jednej ze spraw klienci podpisali przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości, na mocy której zobowiązali się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży i zapłacili zadatek. Umowę przedwstępną wykorzystuje się, kiedy strony nie mogą lub nie są jeszcze gotowe na zawarcie umowy przyrzeczonej,…

Verified by MonsterInsights