Nasze blogi

duże doświadczenie w różnych dziedzinach prawa

Ważne odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące różnych aspektów prawnych można znaleźć na blogu.

Dla osób zainteresowanych tematyką prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mamy blog tematyczny:

 • przez Marcin Hołówka
  Na wstępie należy wskazać, że kodeks postępowania cywilnego przewiduje znaczne uproszczenia wobec spraw o wartości przedmiotu sporu nie przekraczającej dwudziestu tysięcy złotych. Jednym z takich uproszczeń jest ograniczona możliwość odwołania się od niekorzystnego wyroku wydanego przez sąd pierwszej instancji, co […]
 • przez Marcin Hołówka
  List mazalny (czasem: kwit mazalny) to zaświadczenie wydawane przez wierzyciela hipotecznego, potwierdzające, że hipoteka może być wykreślona, gdyż zobowiązanie zabezpieczone hipoteką zostało w całości wykonane (często dotyczy to spłaconego kredytu hipotecznego). Na żądanie osoby, która ma obciążoną hipoteką nieruchomość, wierzyciel […]
 • przez Marcin Hołówka
  Przed przystąpieniem do nabycia nieruchomości warto przeprowadzić kilka czynności istotnych dla kupującego. Analiza finansowa zakupu nieruchomości Na początku należy upewnić się, że czy kupujący dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi na zakup nieruchomości oraz na pokrycie wszelkich dodatkowych kosztów związanych z zakupem […]
 • przez Marcin Hołówka
  Przy udzielaniu lub zaciąganiu pożyczki mogą zdarzyć się sytuacje, w których pożyczkobiorca nie zwróci w terminie należności. Należy zwrócić uwagę, że różne są terminy przedawnienia dochodzenia roszczeń przez pożyczkodawcę, w zależności od tego, kto udziela pożyczki. Pożyczka od instytucji finansowej […]
 • przez Marcin Hołówka
  W przypadku śmierci osoby i konieczności odnalezienia jej nieruchomości, można podjąć kilka kroków. Ważne jest, aby podjąć działania w odpowiedni sposób, z szacunkiem dla prywatności zmarłej osoby. Potencjalny spadkobierca ma kilka możliwości. Przejrzenie dokumentów prywatnych zmarłego Poszukiwanie nieruchomości należy zacząć […]
 • przez Marcin Hołówka
  Umowa zlecenia i umowa o pracę stosowane są w różnych sytuacjach i mają swoje specyficzne zastosowania. Przedsiębiorca zamierzający zatrudniać pracowników i zleceniobiorców powinien orientować się, w jakich sytuacjach można zaproponować potencjalnemu pracownikowi umowę o pracę a w jakich można zastosować […]
 • przez Marcin Hołówka
  Biuro księgowe może odpowiadać wobec klienta za popełnione błędy na kilku płaszczyznach. Odpowiedzialność biura księgowego wobec klienta za popełnione błędy zależy od umowy zawartej pomiędzy stronami oraz obowiązujących przepisów prawa. W przypadku popełnienia błędu, biuro księgowe może ponosić różne konsekwencje. […]
 • przez Marcin Hołówka
  Od 1 lipca 2021 roku wszelkie składane do KRS wnioski o zmianę danych (zmiana umowy spółki, zmiana składu udziałowców) są zgłaszane w formie elektronicznej. Także w formie elektronicznej możliwe jest przeglądanie akt rejestrowych wybranej spółki z o.o.. Ze zgłoszonymi zmianami […]
 • przez Marcin Hołówka
  Zacząć należy od tego, że problem obecności członków zarządu na zgromadzeniu wspólników sp. z o.o. dotyczy jedynie takiej sytuacji, gdy członkami zarządu spółki nie są jednocześnie wspólnicy tej spółki. Jeśli chodzi o spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to przepisy kodeksu spółek […]
 • przez Marcin Hołówka
  Podstawowym celem uruchomienia systemu s24, było szybkie i proste rejestrowanie spółek oraz wprowadzanie bieżących zmian. Prostota tego systemu jest związana z wykorzystaniem kilkuwariantowych wzorów dokumentów. Jednak mimo prostoty tego systemu, zgłaszanie zmian wymaga pewnego doświadczenia, gdyż łatwo o zwrot wniosku […]
 • przez Marcin Hołówka
  W praktyce rejestrowania zmian w spółce z o.o. może zdarzyć się zwrot wniosku ze wskazaniem wnioskodawcy, jakie błędy zostały przez niego popełnione. Najczęściej popełnianymi błędami są nieprawidłowości w wypełnieniu formularzy rejestrowych lub błędy w wymaganych dokumentach dołączonych do wniosku do […]
 • przez Marcin Hołówka
  Pokutuje przekonanie, że mniejszościowy wspólnik w spółce z o.o. jest na straconej pozycji w sytuacji konfliktu pomiędzy wspólnikami. Jest to błędny pogląd, gdyż wspólnik mniejszościowy ma zagwarantowane kilka istotnych uprawnień, które mają za zadanie chronić go w starciu ze wspólnikiem […]
 • przez Marcin Hołówka
  Członkowie zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą otrzymywać wynagrodzenie na kilka różnych sposobów, zależnie od specyfiki spółki, jej polityki wynagrodzeń, a także wymogów prawnych. Oto kilka najpopularniejszych form wynagradzania: Płaca stała: Członkowie zarządu mogą otrzymywać stałą miesięczną płacę za […]
 • przez Marcin Hołówka
  PO CO TWORZY SIĘ FUNDUSZ ZAPASOWY W SPÓŁCE Z O.O.? Zgromadzenie Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) może wyłączyć część lub całość zysku od podziału między wspólników i utworzyć w Spółce fundusz zapasowy. Zgromadzenie Wspólników ma szerokie uprawnienia […]

Wypełnij formularz

Biuro

ul. Raszyńska 14 lok. 6
05-500 Piaseczno

Kontakt

telefon: 22 408 10 10, 22 408 15 14
faks 22 408 14 12
telefon komórkowy: 691967064

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek: 8-17
Kancelaria znajduje się w pobliżu Urzędu Skarbowego w Piasecznie położonego przy ul. Energetycznej 5. 

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Ważne odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące różnych aspektów prawnych można znaleźć na blogu.

Dla osób zainteresowanych tematyką prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mamy blog tematyczny:

Verified by MonsterInsights