Tag kradzież tożsamości

„Kradzież” tożsamości podmiotu gospodarczego

  Pojęcie. Kradzież tożsamości (ang. Identity theft), najogólniej określić można jako „przywłaszczenie” sobie cudzych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, nazwa, numery identyfikacyjne, data urodzenia lub adresy, bez wiedzy i zgody ich właścicieli, a następnie wykorzystanie tych danych w…

Verified by MonsterInsights