Tag przekształcenie spółki

Czy można przekształcić sp. z o.o. w spółkę cywilną?

Polskie przepisy regulują w kodeksie cywilnym zasady działania spółki cywilnej a w kodeksie spółek handlowych zasady funkcjonowania spółek prawa handlowego, którymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Przepisy kodeksu spółek…

Verified by MonsterInsights