Tag Zobowiązanie i pozew wyrażone w obcej walucie

Zobowiązanie i pozew wyrażone w obcej walucie

Z powodu internacjonalizacji obrotu gospodarczego zdarza się, że strony danej umowy postanawiają, że zapłata za wykonanie jakiejś usługi zostanie wyrażona w innej walucie niż polski złoty. W związku z tym, pojawiają się następujące problemy: czy strony mogą przewidzieć obowiązek zapłaty…

Verified by MonsterInsights