Usługi prawne i podatkowe 

duże doświadczenie sądowe

Usługi doradztwa prawnego obejmują:

Tworzenie spółek, bieżąca obsługa oraz likwidacja.
Reprezentacja w postępowaniu administracyjnym i sądowym.
Sporządzanie dokumentacji prawnej dotyczącej współpracy z innymi podmiotami.
Przygotowywanie dokumentacji prawnej dotyczącej obrotu gospodarczego.
Przygotowywanie analiz prawnych

Usługi doradztwa podatkowego obejmują:

Kancelaria oferuje także gotowe rozwiązania dotyczące założenia spółki lub sprzedaży istniejących spółek nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. shelf companies), które umożliwiają rozpoczęcie działalności w ciągu kilku dni. Oferta sprzedaży istniejących spółek gwarantuje znaczne oszczędności dla inwestorów. Spółki typu shelf companies założone przez Kancelarię to spółki zarejestrowane i w pełni operacyjne. Dlatego też inwestorzy są w stanie uzyskać oszczędności podatkowe związane z podatkami CIT i VAT już od momentu nabycia takiej spółki. Wirtualne biuro. Zapewniamy także możliwość skorzystania z adresu rejestrowego, oznakowanie zewnętrzne, przegląd przychodzącej korespondencji i powiadamianie o niej Klienta. Ponadto, prowadzimy pełną obsługę procesu windykacji należności pieniężnych na drodze negocjacji przedsądowych oraz w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.

Udzielanie opinii, wyjaśnień i porad podatkowych.
Sporządzanie pisemnych opinii i wyjaśnień z zakresu interpretacji przepisów podatkowych.
Sporządzanie pisemnych opinii i wyjaśnień z zakresu interpretacji przepisów podatkowych.

Ważne odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące różnych aspektów prawnych można znaleźć na blogu.

Dla osób zainteresowanych tematyką prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mamy blog tematyczny:

Verified by MonsterInsights