Aktualności

Czy przy sprzedaży gotowego domu przez dewelopera konieczny jest rachunek powierniczy?

Co to jest przedsięwzięcie deweloperskie? Zgodnie z art. 7 ust. 1 nowej ustawy deweloperskiej – Deweloper, który rozpoczyna sprzedaż, ma obowiązek zawarcia umowy otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego albo zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego, zwanego dalej “mieszkaniowym rachunkiem powierniczym”, dla danego przedsięwzięcia…

Dowiedz się więcejCzy przy sprzedaży gotowego domu przez dewelopera konieczny jest rachunek powierniczy?

Czy możliwe jest zawieszenie przez sąd spłaty rat kredytu udzielonego przez Getin Noble Bank po ogłoszeniu upadłości tego banku?

W dniu 20 lipca 2023 r. doszło do ogłoszenia upadłości Getin Noble Bank S.A.. Kredytobiorcy spłacający nadal raty kredytów frankowych w Getin Noble Bank S.A. i sądzący się z bankiem zastanawiają się czy możliwe jest na tym etapie prowadzonego postępowania…

Dowiedz się więcejCzy możliwe jest zawieszenie przez sąd spłaty rat kredytu udzielonego przez Getin Noble Bank po ogłoszeniu upadłości tego banku?

Odpowiedzialność podatkowa partnerów przy zniesieniu współwłasności nieruchomości objętej kredytem

         Zdarzają się sytuacje, w których aktualni partnerzy życiowi decydują się zakupić nieruchomość na zasadach współwłasności. Drożejące nieruchomości powodują, iż często do zakupów dochodzi na kredyt z zabezpieczeniem hipoteki na rzecz banku. W pewnym momencie życia może okazać się, iż…

Dowiedz się więcejOdpowiedzialność podatkowa partnerów przy zniesieniu współwłasności nieruchomości objętej kredytem

Unieważnienie umowy kredytu frankowego w świetle wyroku TSUE ws. C-19/20

W jednym z postępowań dotyczących kredytu „frankowego” pełnomocnik banku, odpowiadając na pozew o unieważnienie kredytu frankowego, zażądał przeprowadzenia następującego dowodu: Należy jednak wskazać, że dowód z opinii biegłego sądowego dotyczący wyliczeń z zastosowaniem średnich kursów NBP stanowiłoby niedozwoloną ingerencję sądu…

Dowiedz się więcejUnieważnienie umowy kredytu frankowego w świetle wyroku TSUE ws. C-19/20

Niedotrzymanie terminu oddania lokalu na podstawie umowy deweloperskiej a epidemia COVID-19

Epidemia Covid-19 może wpływać negatywnie na proces budowlany. Dostawcy dewelopera mogą mieć problem z materiałami budowalnymi ze względu na przestoje w fabrykach. Przedsiębiorstwa zajmujące się dostarczaniem energii elektrycznej, gazu, mogą wyznaczać dłuższe niż zazwyczaj terminy na przyłączenie osiedli do mediów.…

Dowiedz się więcejNiedotrzymanie terminu oddania lokalu na podstawie umowy deweloperskiej a epidemia COVID-19

Czy roszczenie o odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość na cele publiczne przedawnia się ?

Co to jest wywłaszczenie nieruchomości? Instytucja wywłaszczenia nieruchomości (inaczej ekspropriacja), przewidziana w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej u. g. n.), polega na pozbawieniu albo ograniczeniu – w drodze decyzji – prawa własności, prawa użytkowania wieczystego…

Dowiedz się więcejCzy roszczenie o odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość na cele publiczne przedawnia się ?
Verified by MonsterInsights