Aktualności

Czy możliwe jest zawieszenie przez sąd spłaty rat kredytu udzielonego przez Getin Noble Bank po ogłoszeniu upadłości tego banku?

W dniu 20 lipca 2023 r. doszło do ogłoszenia upadłości Getin Noble Bank S.A.. Kredytobiorcy spłacający nadal raty kredytów frankowych w Getin Noble Bank S.A. i sądzący się z bankiem zastanawiają się czy możliwe jest na tym etapie prowadzonego postępowania…

Czytaj dalejCzy możliwe jest zawieszenie przez sąd spłaty rat kredytu udzielonego przez Getin Noble Bank po ogłoszeniu upadłości tego banku?

Odpowiedzialność podatkowa partnerów przy zniesieniu współwłasności nieruchomości objętej kredytem

         Zdarzają się sytuacje, w których aktualni partnerzy życiowi decydują się zakupić nieruchomość na zasadach współwłasności. Drożejące nieruchomości powodują, iż często do zakupów dochodzi na kredyt z zabezpieczeniem hipoteki na rzecz banku. W pewnym momencie życia może okazać się, iż…

Czytaj dalejOdpowiedzialność podatkowa partnerów przy zniesieniu współwłasności nieruchomości objętej kredytem

Unieważnienie umowy kredytu frankowego w świetle wyroku TSUE ws. C-19/20

W jednym z postępowań dotyczących kredytu „frankowego” pełnomocnik banku, odpowiadając na pozew o unieważnienie kredytu frankowego, zażądał przeprowadzenia następującego dowodu: Należy jednak wskazać, że dowód z opinii biegłego sądowego dotyczący wyliczeń z zastosowaniem średnich kursów NBP stanowiłoby niedozwoloną ingerencję sądu…

Czytaj dalejUnieważnienie umowy kredytu frankowego w świetle wyroku TSUE ws. C-19/20

Niedotrzymanie terminu oddania lokalu na podstawie umowy deweloperskiej a epidemia COVID-19

Epidemia Covid-19 może wpływać negatywnie na proces budowlany. Dostawcy dewelopera mogą mieć problem z materiałami budowalnymi ze względu na przestoje w fabrykach. Przedsiębiorstwa zajmujące się dostarczaniem energii elektrycznej, gazu, mogą wyznaczać dłuższe niż zazwyczaj terminy na przyłączenie osiedli do mediów.…

Czytaj dalejNiedotrzymanie terminu oddania lokalu na podstawie umowy deweloperskiej a epidemia COVID-19

Czy roszczenie o odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość na cele publiczne przedawnia się ?

Co to jest wywłaszczenie nieruchomości? Instytucja wywłaszczenia nieruchomości (inaczej ekspropriacja), przewidziana w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej u. g. n.), polega na pozbawieniu albo ograniczeniu – w drodze decyzji – prawa własności, prawa użytkowania wieczystego…

Czytaj dalejCzy roszczenie o odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość na cele publiczne przedawnia się ?

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Prosta spółka akcyjna (dalej: P.S.A.) jest trzecią, obok spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółką kapitałową w polskim Kodeksie Spółek Handlowych (dalej: KSH). Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych…

Czytaj dalejPROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Kredyty frankowe: Czy ugoda z bankiem to dobre rozwiązanie?

W grudniu 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego zaproponowała bankom, by te oferowały klientom, którzy zaciągnęli kredyty frankowe zawarcie ugody. Przedmiotem takich ugód byłoby przekształcenie kredytu frankowego w kredyt złotówkowy, uwzględniający oprocentowanie WIBOR oraz marże, jakie były stosowane w przeszłości. Banki…

Czytaj dalejKredyty frankowe: Czy ugoda z bankiem to dobre rozwiązanie?
Verified by MonsterInsights